Welkom bij de gezamelijke site van de podotherapeuten van Noord-Holland noord

Wie zijn wij? 

Wij hebben allen hart voor de medemens en passie voor het vak podotherapie. Wij zijn de Samenwerkende Podotherapeuten Noord Holland Noord, met 14 vestigingen in Noord-Holland Noord. Allemaal zijn wij aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten en ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici.

Samen hebben wij besloten onze kwaliteit en zorg gemeenschappelijk uit te dragen. Enerzijds door gebruik te maken van de nieuwste technieken in onze praktijken en anderzijds door projecten te starten en mee te werken aan projecten naar verbeteringen van ons vakgebied.
We denken dat wij onze hoogstaande kwaliteit van zorg kunnen leveren door samen te ontwikkelen,
leren en werken!

De podotherapeuten in de regio Noord-Holland Noord maken sinds 2005 gebruik van een gezamenlijk verwijsblok.

 Verwijsblok podotherapie Noord-Holland Noord
 

Wilt u een podotherapeut bezoeken?

De podotherapeut is het enige beroep in de voetengezondheidszorg, dat via artikel 34 van de wet BIG een opleidingstitel bescherming geniet. Dit op basis van een erkend HBO-diploma na het voltooien van de 4-jarige bachelor opleiding, net als bij de opleiding fysiotherapie. Het deskundigheidsgebied van de podotherapeut is ook in de wet omschreven. Het is dus een erkenning door de overheid van de bekwaamheden en de deskundigheid van de podotherapeut. De podotherapeuten hebben net zoals de andere beroepen, die in de wet BIG worden genoemd, een eigen kwaliteitsbeleid met de daaraan verbonden registratie.

De NVvP heeft deze registratie ondergebracht bij het Kwaliteitsregister Paramedici, dat onafhankelijk van de vereniging de criteria bewaakt. Het niveau van deze (her)registratie ligt beduidend hoger dan van de wettelijke BIG registratie ( niveau van beginnende beroepsbeoefenaar).

Indien u een podotherapeut wilt bezoeken dan heeft het de voorkeur om hiervoor een verwijzing bij uw huisarts te vragen. Voor het eerste bezoek heeft u in principe geen verwijzing nodig, de podotherapeut valt ook onder de Directe Toegang Paramedici. Bij het eerste bezoek zal de podotherapeut wel een screening doen of een behandeling zonder verwijzing toegestaan is.

U kunt zelf kiezen bij welke praktijk voor podotherapie u een afspraak wilt maken. Op deze site vind u meer informatie om uw keuze te kunnen bepalen.

 

 

 

logorijnhn2017

 
Banner