Uw behandeldossier 

INZAGE, AANVULLEN, CORRECTIE, VERNIETIGEN, DOORZENDEN

Inzage of kopie van de gegevens, aanvullen, corrigeren of vernietigen van de gegevens of doorzenden gegevens naar een andere podotherapeut.
U kunt dit formulier aanvragen bij uw behandelend therapeut of hier downloaden. 

Toelichting
U kunt inzage vragen in uw medische gegevens. Deze inzage is gratis. Tevens kunt u een kopie ontvangen van (een deel van) uw medische dossiers. Hiervoor worden wel kosten in rekening gebracht. De kosten bedragen € 0,25 per kopie tot 20 pagina's. Indien u de kopieën laat versturen naar uw huisadres worden de verzendkosten in rekening gebracht (wordt aangetekend verzonden).
Een kopie van uw dossier naar een andere podotherapeut lid van de NVvP zal vaak (per zorgmail) kosteloos worden verzonden.

U kunt ook een verzoek indienen om relevante gegevens toe te voegen aan het medisch dossier of om het medisch dossier te laten wijzigingen of vernietigen.

Bij het inzien van gegevens of het ophalen van kopieën, is een geldig legitimatiebewijs van u noodzakelijk. In alle gevallen zal de behandelend zorgverlener (of diens opvolger) beslissen.

 

 
Banner