Second Opinion

U kunt een ‘second opinion’ (tweede mening) vragen. Dit betekent dat u een mening vraagt van een andere zorgverlener dan uw behandelaar. U moet uw behandelaar dit wel laten weten. U kunt een second opinion vragen als u bijvoorbeeld een belangrijke beslissing moet nemen over de behandeling. Of als u twijfelt over een diagnose of behandeling.

Wanneer U heeft iemand gevonden die bereid is een second opinion te geven, zijn soms de gegevens uit uw medisch dossier voldoende om een oordeel of advies te kunnen geven. Meestal zal de zorgverlener mogelijke behandelingen met u willen bespreken. Soms zal hij voor aanvullende informatie contact met uw eigen behandelaar willen opnemen. 

Wanneer u een second opinion vraagt, krijgt u die ook. Het kan u geruststellen als de andere deskundige hetzelfde advies geeft als uw eigen behandelaar. De kans bestaat ook dat u een ander advies krijgt. Dit kan u mogelijk in verwarring brengen:

  • Welk advies kan ik het beste opvolgen?
    Weet de ene podotherapeut het beter dan de andere podotherapeut?
    Zijn de verschillende behandelingen wel gelijkwaardig?

U zult een keuze moeten maken. In sommige gevallen zal de andere behandeling u meer aanspreken en valt de keuze u gemakkelijk. Meestal is het maken van een keuze behoorlijk zwaar. In principe blijft u onder behandeling van uw eigen behandelaar, tenzij u besluit om de behandeling bij een andere zorgverlener voort te zetten. Dit dient u dan wel duidelijk kenbaar te maken!

Vraag bij uw zorgverzekeraar wat u moet doen, voordat u een second opinion vraagt. De zorgverzekeraar accepteert de kosten van een second opinion niet altijd. U moet de second opinion dan zelf betalen.

Meer informatie over een second opinion aanvragen vind u bij consument en zorg.

Om direct zoeken naar 'second opinion' op de website van klik hier

 
Banner