Vergoeding podotherapie

Een overzicht van de vergoedingen die u kunt krijgen is bij uw verzekeraar op te vragen. De kosten van podotherapie worden geheel of gedeeltelijk vergoed door de ziektekostenverzekeraars vanuit het aanvullende pakket. Op de website van de beroepsvereniging van de podotherapeuten kunt u meer informatie vinden over de vergoeding van podotherapie.

Diabetes voetzorg

Podotherapeutische voetzorg bij de diabetische voet is onderdeel van de basisverzekering wanneer er een hoog tot zeer hoog risico (simm's 2/3) aanwezig is op het ontstaan van wonden. Wanneer deze zorg wordt geleverd als zijnde ketenzorg (uw huisarts heeft dan samen met diverse andere zorgverleners afspraken met de zorgverzekeraar gemaakt) is er geen sprake van een eigen risico.

Wanneer u onder behandeling bent van een internist of uw huisarts heeft geen afspraken gemaakt binnen de ketenzorg, heeft u ook recht op voetzorg vanuit de basisverzekering. Het eigen risico is dan wel van toepassing.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw podotherapeut.

alt
 

Uw rechten en plichten

Hier vindt u meer informatie over uw rechten als patient bij de hulpverlener. Ook vindt u hier uw plichten als patient, zodat u weet wat u van de podotherapeut mag verwachten en ook belangrijk wat de podotherapeut van u verwacht!

Rechten

 • het recht op informatie door de hulpverlener
 • toestemming voor een medische behandeling
 • inzage in het medisch dossier
 • geheimhoudingsverplichting voor de hulpverlener
 • het recht op een tweede mening of second opinion
 • het recht op privacy tijdens een medische behandeling
 • vertegenwoordiging van patiënten die niet zelf kunnen beslissen

Plichten

De patiënt moet de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van zijn problematiek. Met juiste en volledige informatie kan de zorgverlener sneller en beter een diagnose stellen en kan hij beter zorg verlenen. Dit klinkt logisch en redelijk, maar vaak worden uit schaamte, gemakzucht of onverschilligheid, of in de overtuiging dat het onbelangrijk zaken verzwegen of anders voorgesteld. De patiënt moet zo veel mogelijk met de zorgverlener meewerken en adviezen opvolgen. Een andere belangrijke plicht van de patiënt is de zorgverlener te betalen.

Een toelichting over elk van deze punten kunt u lezen het kernverslag van de WGBO.

 

Uw behandeldossier 

INZAGE, AANVULLEN, CORRECTIE, VERNIETIGEN, DOORZENDEN

Inzage of kopie van de gegevens, aanvullen, corrigeren of vernietigen van de gegevens of doorzenden gegevens naar een andere podotherapeut.
U kunt dit formulier aanvragen bij uw behandelend therapeut of hier downloaden. 

Toelichting
U kunt inzage vragen in uw medische gegevens. Deze inzage is gratis. Tevens kunt u een kopie ontvangen van (een deel van) uw medische dossiers. Hiervoor worden wel kosten in rekening gebracht. De kosten bedragen € 0,25 per kopie tot 20 pagina's. Indien u de kopieën laat versturen naar uw huisadres worden de verzendkosten in rekening gebracht (wordt aangetekend verzonden).
Een kopie van uw dossier naar een andere podotherapeut lid van de NVvP zal vaak (per zorgmail) kosteloos worden verzonden.

U kunt ook een verzoek indienen om relevante gegevens toe te voegen aan het medisch dossier of om het medisch dossier te laten wijzigingen of vernietigen.

Bij het inzien van gegevens of het ophalen van kopieën, is een geldig legitimatiebewijs van u noodzakelijk. In alle gevallen zal de behandelend zorgverlener (of diens opvolger) beslissen.

 

 

Wat als de patiënt geen Nederlands spreekt?

Tolk voor patiënten die geen of onvoldoende Nederlands spreken

Patiënten die geen of onvoldoende Nederlands spreken, kunnen gebruik maken van een professionele tolk. Sinds 1 januari 2012 is de centrale vergoeding van tolk- en vertaaldiensten van het Ministerie van VWS komen te vervallen. Dit betekent dat u als patiënt vanaf dat moment zelf verantwoordelijk bent voor de kosten van een tolk of vertaler.

Aan het inschakelen van een betaalde tolk is een aantal voorwaarden verbonden. Kijk voor meer informatie op http://www.tvcn.nl

U kunt ook contact opnemen met de afdeling klantenservice TVCN tel: 088 - 255 52 22.

Meld u bij het maken van de afspraak dat u geen of onvoldoende Nederlands spreekt en samen met een tolk komt.

 

Second Opinion

U kunt een ‘second opinion’ (tweede mening) vragen. Dit betekent dat u een mening vraagt van een andere zorgverlener dan uw behandelaar. U moet uw behandelaar dit wel laten weten. U kunt een second opinion vragen als u bijvoorbeeld een belangrijke beslissing moet nemen over de behandeling. Of als u twijfelt over een diagnose of behandeling.

Wanneer U heeft iemand gevonden die bereid is een second opinion te geven, zijn soms de gegevens uit uw medisch dossier voldoende om een oordeel of advies te kunnen geven. Meestal zal de zorgverlener mogelijke behandelingen met u willen bespreken. Soms zal hij voor aanvullende informatie contact met uw eigen behandelaar willen opnemen. 

Wanneer u een second opinion vraagt, krijgt u die ook. Het kan u geruststellen als de andere deskundige hetzelfde advies geeft als uw eigen behandelaar. De kans bestaat ook dat u een ander advies krijgt. Dit kan u mogelijk in verwarring brengen:

 • Welk advies kan ik het beste opvolgen?
  Weet de ene podotherapeut het beter dan de andere podotherapeut?
  Zijn de verschillende behandelingen wel gelijkwaardig?

U zult een keuze moeten maken. In sommige gevallen zal de andere behandeling u meer aanspreken en valt de keuze u gemakkelijk. Meestal is het maken van een keuze behoorlijk zwaar. In principe blijft u onder behandeling van uw eigen behandelaar, tenzij u besluit om de behandeling bij een andere zorgverlener voort te zetten. Dit dient u dan wel duidelijk kenbaar te maken!

Vraag bij uw zorgverzekeraar wat u moet doen, voordat u een second opinion vraagt. De zorgverzekeraar accepteert de kosten van een second opinion niet altijd. U moet de second opinion dan zelf betalen.

Meer informatie over een second opinion aanvragen vind u bij consument en zorg.

Om direct zoeken naar 'second opinion' op de website van klik hier

 
Banner