Podotherapie en andere podo-gerelateerde beroepen

De bekendste andere podo-gerelateerde beroepen zijn de podoloog, de registerpodoloog en podoposturaal therapeut. Deze laatste is vooral een houdingstherapeut die via de voeten met dunne kurken elementen het lichaam tijdens het staan min of meer uitlijnt om zo klachten hogerop in het lichaam te verminderen. De opleiding tot podoposturaal therapeut is een tweejarige deeltijd opleiding en wordt sinds het jaar 2013 aangeboden door de Academie voor Podologie. Deze kan ook gevolgd worden als minor-opleiding binnen de opleiding Podotherapie.

 Podotherapeut of podoloog?

Vaak bestaat er verwarring tussen deze twee beroepsbeoefenaars. De podotherapeut ziet regelmatig patiënten in de praktijk die menen bij een podoloog te zijn. Het grootste verschil zonder op de inhoud van de beroepen in te gaan, is het feit dat de podotherapeut een erkend paramedisch beroep is, dat wil zeggen dat het Ministerie van Onderwijs een officiële HBO 'bachelor-degree' toekent aan de opleiding tot Podotherapeut. Dit in tegenstelling tot de podoloog welke geen erkenning kent van het Ministerie van Onderwijs.

Door onze beroepsvereniging is een document opgesteld met als doel het verschil tussen de Podotherapeut en podoloog uiteen te zetten, zodat de verwijzer en/of patiënt duidelijk voor ogen heeft wat met de podotherapeut wordt bedoeld en wat een podoloog is.

 

 
Banner