3. Heeft u een verwijzing nodig?

Heeft u een verwijzing nodig?

Het ministerie van VWS heeft 1 augustus 2011 het besluit genomen om de podotherapeut direct toegankelijk te maken. Dat wil zeggen dat u zowel met als zonder verwijzing bij ons een afspraak kunt maken.

Indien u zonder verwijzing komt, zijn we verplicht eerst een screening (kort onderzoek) uit te voeren om vast te stellen of u bij de podotherapeut aan het juiste adres bent met uw klachten. Komt u met een verwijzing van uw arts of specialist, dan is dat door hen reeds vastgesteld en wordt direct begonnen met het onderzoeken van uw klachten.

Onderstaande punten maken het meestal nodig toch een verwijzing van uw huisarts of specialist mee te nemen:

1. Heeft u kort geleden een ernstig trauma (ongeval, vallen) gehad?
2. Bent u de laatste maanden meer dan 5 kg gewicht verloren zonder aanwijsbare reden?
3. Heeft u al langer (onverklaarbare) koorts?
4. Gebruikt u al langere tijd corticosteroiden?
5. Heeft u een kwaadaardige aandoening (of gehad) in het verleden?
6. Heeft u `s-nachts pijn?
7. Heeft u prikkelingen of tintelingen, verminderd gevoel of krachtsverlies?
8. Heeft u constante pijn die niet afneemt in rust of bij verandering van houding?

Indien u een of meerdere vragen met ja beantwoord heeft, dient u alsnog een verwijzing te halen bij uw huisarts of specialist. Deze dient u dan mee te brengen op uw afspraak.

 

VOORWAARDEN EN VERGOEDING

Hier kunt u meer informatie vinden over:

  • uw rechten en plichten
  • dossierinzage
  • een second opinion
  •  tolken ondersteuning
  • de klachtenregeling
  • de betalingsvoorwaarden
  • vergoeding van podotherapie door de ziektekostenverzekeraars
 

Betalingsvoorwaarden

Elke bij podotherapie NHN aangesloten praktijk heeft eigen betalingsvoorwaarden. Informeer bij uw praktijk, indien u de betalingsvoorwaarden wilt inzien.

 

 
Banner