Vergoeding podotherapie

Een overzicht van de vergoedingen die u kunt krijgen is bij uw verzekeraar op te vragen. De kosten van podotherapie worden geheel of gedeeltelijk vergoed door de ziektekostenverzekeraars vanuit het aanvullende pakket. Op de website van de beroepsvereniging van de podotherapeuten kunt u meer informatie vinden over de vergoeding van podotherapie.

Diabetes voetzorg

Podotherapeutische voetzorg bij de diabetische voet is onderdeel van de basisverzekering wanneer er een hoog tot zeer hoog risico (simm's 2/3) aanwezig is op het ontstaan van wonden. Wanneer deze zorg wordt geleverd als zijnde ketenzorg (uw huisarts heeft dan samen met diverse andere zorgverleners afspraken met de zorgverzekeraar gemaakt) is er geen sprake van een eigen risico.

Wanneer u onder behandeling bent van een internist of uw huisarts heeft geen afspraken gemaakt binnen de ketenzorg, heeft u ook recht op voetzorg vanuit de basisverzekering. Het eigen risico is dan wel van toepassing.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw podotherapeut.

alt
 
Banner