VERWIJZER INFORMATIE

Hier kunt u meer informatie vinden als u als verwijzer naar een podotherapeut witl verwijzen. De artsenwijzer geeft inzicht in wat de podotherapeut kan behandelen, het verwijsblok kunt u aanvragen (note: momenteel is er een nieuw verwijsblok in ontwikkeling, het kan daarom even duren voordat u een verwijsblok ontvangt), zodat u een verwijzing kunt meegeven met daarop de deelnemende podotherapeuten van NHN.

Daarnaast maakt podotherapie ook deel uit van de ketenzorg. Hier vindt u meer informatie hierover.

Tot slot wordt het verschil tussen de podotherapeut en de podoloog uitgelegd.

Artsenwijzer

Verder heeft onze beroepsvereniging een artsenwijzer gemaakt. Hierin staat uitgebreid beschreven bij welke indicaties een verwijzing naar de podotherapeut tot de mogelijkheden kan behoren. U kunt de artsenwijzer hier digitaal inzien.

Verwijsblok

Wilt u de verwijsblok voor de podotherapeuten van Noord-Holland Noord bestellen? Vul dan onderstaand formulier in. U krijgt de blokken dan zo spoedig mogelijk toegestuurd. 

U kunt hier de digitale versie (versie van 2019) downloaden van het verwijsblok:

Verwijzing podotherapie (A4 formaat).

Deze kunt u gebruiken als u zelf print. Als u het verwijsblok bij ons besteld, krijgt u deze in A5 formaat.

Via onderstaande link kunt u een aanvraag doen voor nieuwe verwijsblokken.

Aanvraag verwijsblokken

Direct en digitaal verwijzen

Verwijzen kan bijvoorbeeld via ZorgDomein waar alle podotherapeuten (via onze beroepsvereniging) bij zijn aangesloten.

Voordeel vinden wij dat u direct veilig de digitale informatie kan geven die noodzakelijk is bij de verwijzing naar podotherapie. Voordeel is dat ook de patiënt direct informatie ontvangt over het te plannen podotherapeutisch onderzoek en zich kan voorbereiden hierop. 

U kunt ook via een edifact bericht via het 5000 nummer van de betreffende Podotherapeut een verwijzing sturen.

 

Podotherapie in de ketenzorg

Door onze beroepsvereniging is een document opgesteld om meer inzicht te kunnen geven in de rol van de podotherapeut binnen de ketenzorg van Diabetes. Hierin wordt op basis van het 'stoplicht'-principe beschreven wanneer de podotherapeut een rol kan spelen binnen de zorg voor een patiënt met Diabetes.

Wilt u meer weten over wat de podotherapeuten van Noord-Holland Noord kunnen betekenen in de ketenzorg? Neemt u dan contact met ons op via bovenstaand formulier of via 1 van de praktijken.

Zorgmodule preventie diabetische voetulcera

Daarnaast heeft onze beroepsvereniging ook een document opgesteld over de preventieve zorg bij diabetische voetulcera. Deze module gaat in op de rol van de betrokken zorgverleners rondom de diabetisch voet ter voorkoming van ulcera en andere complicaties. In mei 2013 heeft de NVvP een addendum opgesteld voor deze Zorgmodule: Preventie Diabetische Voetulcera. (update 02-07-2013 - nieuwe versie uitgebracht door NVvP)

Podotherapeut of podoloog?

Vaak bestaat er verwarring tussen deze twee beroepsbeoefenaars. De podotherapeut ziet regelmatig patiënten in de praktijk die menen bij een podoloog te zijn. Het grootste verschil zonder op de inhoud van de beroepen in te gaan, is het feit dat de podotherapeut een erkend paramedisch beroep is, dat wil zeggen dat het Ministerie van Onderwijs een officiële HBO 'bachelor-degree' toekent aan de opleiding tot Podotherapeut. Dit in tegenstelling tot de podoloog welke geen erkenning kent van het Ministerie van Onderwijs.

Door onze beroepsvereniging is een document opgesteld met als doel het verschil tussen de Podotherapeut en podoloog uiteen te zetten, zodat de verwijzer en/of patiënt duidelijk voor ogen heeft wat met de podotherapeut wordt bedoeld en wat een podoloog is.

 
Banner