Wat als de patiënt geen Nederlands spreekt?

Tolk voor patiënten die geen of onvoldoende Nederlands spreken

Patiënten die geen of onvoldoende Nederlands spreken, kunnen gebruik maken van een professionele tolk. Sinds 1 januari 2012 is de centrale vergoeding van tolk- en vertaaldiensten van het Ministerie van VWS komen te vervallen. Dit betekent dat u als patiënt vanaf dat moment zelf verantwoordelijk bent voor de kosten van een tolk of vertaler.

Aan het inschakelen van een betaalde tolk is een aantal voorwaarden verbonden. Kijk voor meer informatie op http://www.tvcn.nl

U kunt ook contact opnemen met de afdeling klantenservice TVCN tel: 088 - 255 52 22.

Meld u bij het maken van de afspraak dat u geen of onvoldoende Nederlands spreekt en samen met een tolk komt.

 
Banner