De podotherapeut

Een podotherapeut heeft de vierjarige hbo-opleiding podotherapie gevolgd en is paramedicus, net als bijvoorbeeld een fysiotherapeut. De podotherapeut is gespecialiseerd in het verhelpen van pijnklachten aan het hele bewegingsapparaat. Dat bewegingsapparaat begint bij de voeten en eindigt bij de rug. De (huis)arts kan verwijzen naar een podotherapeut. En ook met een afwijkende stand van de tenen of een ingegroeide teennagel kan de podotherapeut uit de voeten. 

De klachten aan voeten, knieën, heupen en onderrug kunnen voortvloeien uit een afwijkend functioneren van de voeten, maar kunnen ook veroorzaakt worden door bijvoorbeeld inadequaat schoeisel of een verschil in beenlengte. De podotherapeut heeft een specifieke opleiding om de oorzaak van de klachten te achterhalen en u in verdere behandeling te adviseren. Sporters, diabeten en reumapatiënten verdienen speciale aandacht. De podotherapeut is hiervoor geschoold en ook bevoegd om klanten met specifieke aandoeningen te behandelen.

De podotherapeut heeft een breed netwerk en werkt nauw samen met andere paramedische beroepen als fysiotherapie, oefentherapie en andere in het kwaliteitsregister voor paramedici ingeschreven beroepsbeoefenaren.  Na een intake, kan een diagnose gesteld worden. Afhankelijk daarvan wordt een therapieplan opgesteld samen met u. Eveneens worden de kosten van de therapie met u besproken.  Er vindt terugkoppeling plaats met uw goedkeuring naar de verwijzende arts of specialist.

 

De specialisaties van de podotherapeut:

Diabetes, reuma, sport en kinderen

De podotherapeut heeft in de opleiding tot podotherapeut uitgebreide pathologische en fysiologische kennis van de mens opgedaan, naast natuurlijk de noodzakelijke anatomische kennis. Een deel van de opleiding is vergelijkbaar met de kennis van de voeten, benen, knieën, heupen en rug van de fysiotherapeut. De podotherapeut heeft zich echter gespecialiseerd op het voeten gebied en adviseert, maar maakt ook hulpmiddelen.

De sporter, de ontwikkeling van de kindervoet, de reumatische voet en de diabetische voet zijn aandachtsvelden in de opleiding tot podotherapeut. Inmiddels zijn er twee jaar durende specialisatie opleidingen voor de gediplomeerde podotherapeut voor zowel Diabetes en Sport.

 

 

Geavanceerde diagnostiek

De podotherapeut maakt in de meeste gevallen gebruik van technische hulpmiddelen om de diagnose van uw klacht te kunnen vaststellen. Dit kan onder andere met een drukmeet platform of met druksensoren onder de voeten om tijdens het lopen de drukken onder de voet te kunnen meten, videoregistratie, echografie en doppler (beluisteren van de bloedvaten).

Ook kan de podotherapeut een 3D opname van de voeten maken, welke gebruikt kan worden voor het beoordelen van de verschillende drukken onder de voeten en voor het maken van de therapeutische zolen via een computergestuurde slijpmachine. 

 

 

Podotherapie en andere podo-gerelateerde beroepen

De bekendste andere podo-gerelateerde beroepen zijn de podoloog, de registerpodoloog en podoposturaal therapeut. Deze laatste is vooral een houdingstherapeut die via de voeten met dunne kurken elementen het lichaam tijdens het staan min of meer uitlijnt om zo klachten hogerop in het lichaam te verminderen. De opleiding tot podoposturaal therapeut is een tweejarige deeltijd opleiding en wordt sinds het jaar 2013 aangeboden door de Academie voor Podologie. Deze kan ook gevolgd worden als minor-opleiding binnen de opleiding Podotherapie.

 Podotherapeut of podoloog?

Vaak bestaat er verwarring tussen deze twee beroepsbeoefenaars. De podotherapeut ziet regelmatig patiënten in de praktijk die menen bij een podoloog te zijn. Het grootste verschil zonder op de inhoud van de beroepen in te gaan, is het feit dat de podotherapeut een erkend paramedisch beroep is, dat wil zeggen dat het Ministerie van Onderwijs een officiële HBO 'bachelor-degree' toekent aan de opleiding tot Podotherapeut. Dit in tegenstelling tot de podoloog welke geen erkenning kent van het Ministerie van Onderwijs.

Door onze beroepsvereniging is een document opgesteld met als doel het verschil tussen de Podotherapeut en podoloog uiteen te zetten, zodat de verwijzer en/of patiënt duidelijk voor ogen heeft wat met de podotherapeut wordt bedoeld en wat een podoloog is.

 

 
Banner